Home > 교회활동 >
전도
 전도특공대
     시    간 : 매주 수요일 오전 10시 전도특공대 파송
 
 
 전도구호
     사회자 : 구호 준비!
     다함께 : 할렐루야!
                  우리의 소원은 교회 부흥!
                  꿈에도 소원은 교회 부흥!
                  우리의 목표는 2000명!
                  믿습니다! 아멘!